آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

آموزینو

ارائه دهنده به صرفه ترین سرویس کلاس آنلاین

آموزینو

ارائه دهنده به صرفه ترین سرویس کلاس آنلاین


سامانه های مدیریتی

مجموعه ای از سامانه های مرتبط با مدیریت امور داخلی مدرسه

سامانه های آموزشی

مجموعه ای از سامانه های موثر در آموزش از جمله آزمون آنلاین

سامانه های مالی

مجموعه ای از سامانه های مرتبط با مدیریت امور مالی مدرسه

سامانه های ارتباطی

مجموعه ای از سامانه های موثر در ارتباط با خانواده ها و سایرین

متناسب با نیازهای خود خرید کنید

سرویس ویژه

مدارس و دانشگاه ها

سرویس عادی

مناسب کلاس ها و وبینارها

افتخارات ما

برخی از مشتریان ارزشمند ما

جدیدترین مقالات

اسکرول به بالا