چیکار کنیم میزان بازدهی در آموزش آنلاین بیشتر شود؟

براثر شیوع ویروس کرونا مهم ترین مشکلات زندگی اجتماعی که زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است استفاده ازآموزشهای مجازی به مدارس تحمیل شده است. بعداز اتمام کلاس های مجازی معلم از دانش آموزان می خواهد که بعداز انجام فعالیت ها درک و فهم خود را از کلاس ها و محتوای درس مشخص …

چیکار کنیم میزان بازدهی در آموزش آنلاین بیشتر شود؟ ادامه مطلب »