آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

راهکار های آموزینو

مطمئنا شما با دانستن منافع یک نرم افزار خوب برای مدیریت مدرسه و آموزشگاه خود شگفت زده می شوید، اما پشتیبانی مداوم کلید حیاتی استفاده موفق یک سامانه است. 

یکی از موانع پیشرفت هوشمند سازی مدارس کار کردن با نرم افزار های دست نویس و وابسته شدن به برنامه ها و زمانبندی های افرادی است که نرم افزار مورد نظر را نوشته اند و بنابراین تضمینی برای پشتیبانی از نرم افزار وجود ندارد. سامانه نرم افزار مدیریت مدارس در ایران محصول سال ها تلاش یک تیم بزرگ نرم افزاری است که در تعداد زیادی از مدارس به کار گرفته شده است؛ علاوه بر این تیم پشتیبانی نرم افزار ۲۴ ساعت ۷ روز هفته به صورت کاملا رایگان مشغول پشتیبانی از سامانه هستند. به طوری که پشتیبانی عالی آموزینو در بین مدارس معروف شده است

آموزینو همچنین دو مورد از بزرگترین مشکلات عمده سامانه های نرم افزاری موجود مدیریت اطلاعات را حل میکند:

Template is not defined.
اسکرول به بالا